Tussenevaluatie

Deze tussenevaluatie is bedoeld om na te gaan of uw training Engels tot nu toe aan uw verwachtingen voldoet, zodat wij deze training eventueel kunnen aanpassen.

We zouden het op prijs stellen als u dit formulier zou kunnen invullen en via verzenden zou willen terugsturen.