Trainingsvormen

Bij Cursus Zakelijk Spaans kunt u terecht voor taaltrainingen op maat, afhankelijk de functie van onze cursisten, hun beginniveau het te bereiken resultaat en de beschikbare tijd. Al onze trainingen zijn praktijk georiënteerd en volledig afgestemd op behoeften en wensen van het bedrijf en de cursist.

Wij bieden trainingen op ieder gewenst niveau. Van beginners die nog geen enkele kennis hebben van het Spaans tot medewerkers die al in staat zijn zich mondeling en schriftelijk in deze taal uit te drukken; voor iedereen stellen wij een passend trainingsprogramma op.

Wij bieden onze trainingen tijdens kantooruren aan, maar desgewenst ook in de avonduren en in het weekeinde. Naast onze vestiging in Amsterdam kunt u deze taaltrainingen ook volgen op onze locaties in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, op afstand of in uw eigen bedrijf.

Flexibele cursus Spaans

Flexibele taaltrainingen zijn geschikt voor cursisten die niet veel tijd ter beschikking hebben. Op met u af te spreken tijdstippen worden trainingen van twee à drie uur gegeven.
Meer informatie

Semi-intensieve cursus Spaans

Semi-intensieve taaltraining houdt in dat de cursist een aantal hele dagen training volgt die verspreid over een aantal weken worden gegeven. Deze vorm wordt aanbevolen voor cursisten voor wie de flexibele training te langzaam gaat en die in bepaalde periodes meer tijd voor hun taaltraining kunnen vrijmaken.
Meer informatie

Intensieve cursus Spaans

Bij de intensieve taaltraining heeft de cursist gedurende één of meer weken hele dagen les. Deze vorm is geschikt voor cursisten die snel hun kennis van het Spaans op een hoger niveau moeten brengen en die gemotiveerd zijn om enige tijd (bijna) fulltime met de taal bezig te zijn.
Meer informatie

Taaltrainingen Spaans op afstand

Taaltrainingen op afstand zijn geschikt voor individuele cursisten of groepjes, die een training vanuit huis willen volgen, op verschillende locaties werken of regelmatig op zakenreis zijn.
Meer informatie

Cultuurworkshops

Natuurlijk komen tijdens de taaltraining Spaans ook culturele aspecten aan de orde. Maar misschien wilt u graag een opfriscursus Spaanse zakencultuur of heeft u nieuwe medewerkers in Spanje of wilt u Nederlandse medewerkers naar Spanje sturen. Dan kunnen wij uw mensen optimaal voorbereiden.
Meer informatie

E-learning systeem

Naast onze maatwerkprogramma’s kunt u (in combinatie) ook gebruik maken van ons e-learning systeem. U kunt dit programma overal, wanneer u wilt en in uw eigen tempo gebruiken om uw kennis van het zakelijke taalgebruik te verdiepen.
 Meer informatie