Training Schriftelijke Communicatie Spaans

Voor klanten die de Spaanse taal al goed beheersen organiseren wij trainingen “Schriftelijke Communicatie Spaans”. Deze trainingen en workshops zijn gericht op de specifieke leerwensen van de cursist(en) die besproken worden in een intakegesprek. Daarnaast vragen wij de cursist(en) om zelfgeschreven materiaal van de werkplek. Deze stukken worden geanalyseerd. Knelpunten die uit de analyse naar voren komen, vormen eveneens een uitgangspunt voor de schrijfvaardigheidstraining.

In een training kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen en actief worden getraind:

  • kennismaken met de fasen van het schrijfproces;
  • opfrissen van (werkwoord)spelling;
  • interpunctie en aaneenschrijvingen;
  • indeling in alinea’s;
  • zinsconstructie;
  • lezersgericht schrijven (gebruik van synoniemen, verwijswoorden, signaalwoorden, vermijden van passief taalgebruik);
  • kort en bondig, maar helder formuleren.

Bovendien kunnen specifieke functies worden geoefend, zoals effectief emailen, het schrijven van verslagen en rapporten of  notuleren.

Uw tijd is kostbaar en door onze intensieve en specifieke manier van trainen zijn gemiddeld vijf sessies van zes uur voldoende. Afhankelijk van uw agenda maken wij een planning voor een volledige week of meerdere sessies van gekozen dagen of weekenden.

Deze training bieden wij zowel in de vorm van een individuele taalcursus als in de vorm van een groepstraining (twee of meer collega’s) aan.