Europese taalniveau’s

Door de groeiende internationalisering is kennis van buitenlandse talen binnen bedrijven steeds belangrijker geworden. In opdracht van de Raad van Europa is een instrument  ontwikkeld, waarmee de bij de medewerkers aanwezige kennis van vreemde talen kan worden beoordeeld en vergroot. Dit is het CEFR (Common European Framework of Reference) geworden, een instrument dat door overheden en steeds meer bedrijven en instellingen binnen de EU wordt gebruikt.

Het bevat een schaal met zes niveaus voor de verschillende onderdelen van het taalverwervingsproces: begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en gesprekken voeren) en schrijven.

Deze zes niveaus zijn:

  • A1 Beginners
  • A2 Beginners +
  • B1 Halfgevorderden
  • B2 Gevorderden
  • C1 Vergevorderden
  • C2 (Bijna) moedertaalniveau

Hier vindt u gedetailleerdere informatie over het Europese Referentiekader.

Aan het begin van iedere taaltraining stellen wij aan de hand van dit meetinstrument het startniveau van de cursist vast en bepalen we het te bereiken eindniveau. Hierdoor wordt duidelijk welke onderdelen van de Spaanse taalverwerving tijdens de training extra aandacht nodig hebben. Na afloop van de taaltraining ontvangt de cursist een certificaat, waarop per onderdeel het bereikte niveau vermeld staat.